Załącznik nr 3A do SWZ – kosztorys | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, pnączy i bylin na terenie m.st. Warszawy