Załącznik nr 10 do SWZ – wzór umowy | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, pnączy i bylin na terenie m.st. Warszawy