Załącznik nr 1 do SWZ – warunki techniczne | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, pnączy i bylin na terenie m.st. Warszawy