Załącznik nr 1 do SWZ – Warunki techniczne realizacji umowy, standardy jakościowekonywania prac oraz parametry jakościowe materiału roślinnego_30.07.2021 | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, pnączy i bylin na terenie m.st. Warszawy