ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
22.07.2021 | Postępowanie 58/PN/2021

Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, pnączy i bylin na terenie m.st. Warszawy

Share

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Warunki techniczne realizacji umowy, standardy jakościowekonywania prac oraz parametry jakościowe materiału roślinnego
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty
 5. Załącznik nr 3A do SWZ – kosztorys
 6. Załącznik nr 3B do SWZ – kosztorys
 7. Załącznik nr 3C do SWZ – kosztorys
 8. Załącznik nr 3D do SWZ – kosztorys
 9. Załącznik nr 3E do SWZ – kosztorys
 10. Załącznik nr 3F do SWZ – kosztorys
 11. Załącznik nr 3G do SWZ – kosztorys
 12. Załącznik nr 3H do SWZ – kosztorys
 13. Załącznik nr 3I do SWZ – kosztorys
 14. Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz usług
 15. Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób
 16. Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz urządzeń technicznych
 17. Załącznik nr 7 do SWZ – JEDZ
 18. Załącznik nr 8 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej
 19. Załącznik nr 9 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 20. Załącznik nr 10 do SWZ – wzór umowy
 21. załącznik nr 7 do umowy- Szablony krzewy
 22. Komunikat nr 1 z dnia 30.07.2021.BES
 23. Załącznik nr 1 do SWZ – Warunki techniczne realizacji umowy, standardy jakościowekonywania prac oraz parametry jakościowe materiału roślinnego_30.07.2021
 24. Komunikat nr 2 z dnia 09.08.2021
 25. SWZ_09.08.2021
 26. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty_09.08.2021
 27. informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie
 28. informacja o złożonych ofertach-skonwertowany
 29. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 1
 30. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 2
 31. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 3
 32. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 4
 33. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 5
 34. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 6
 35. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 7
 36. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 8
 37. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 9
 38. Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3.BES
 39. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 3.BES
Share