Załącznik nr 4 do SWZ i 8 do umowy – Lokalizacje nasadzeń drzew przyulicznych | Dostawa, posadzenie oraz 3 -letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych, na bulwarach wiślanych, na terenach położonych wzdłuż cieków i kanałów w m.st. Warszawie