Załącznik nr 1B do SWZ – Parametry jakościowe materiału roślinnego | Dostawa, posadzenie oraz 3 -letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych, na bulwarach wiślanych, na terenach położonych wzdłuż cieków i kanałów w m.st. Warszawie