Załącznik nr 11 do SWZ -wzor umowy 09.08.2021 | Dostawa, posadzenie oraz 3 -letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych, na bulwarach wiślanych, na terenach położonych wzdłuż cieków i kanałów w m.st. Warszawie