Załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy | Wymiana deski kompozytowej na deskę z twardego drewna na tarasach i schodach nad Wisła, znajdującą się na Bulwarze gen. Pattona