Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wymiana deski kompozytowej na deskę z twardego drewna na tarasach i schodach nad Wisła, znajdującą się na Bulwarze gen. Pattona