Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia | Wymiana deski kompozytowej na deskę z twardego drewna na tarasach i schodach nad Wisła, znajdującą się na Bulwarze gen. Pattona