Załącznik nr 7 do SWZ – formularz ofertowy | Wymiana deski kompozytowej na deskę z twardego drewna na tarasach i schodach nad Wisła, znajdującą się na Bulwarze gen. Pattona