Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz usług | Wymiana deski kompozytowej na deskę z twardego drewna na tarasach i schodach nad Wisła, znajdującą się na Bulwarze gen. Pattona