Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 10.06.2021 | Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie – etap 1