Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia 16.06.2021 | Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie – etap 1