Załącznik nr 7 do SWZ – Formularz oferty | Przebudowa i remont alejek w Parku Skaryszewskim w Warszawie, wraz z odtworzeniem skupin krzewów