Załącznik nr 6 do umowy – tabela elementów rozliczeniowych | Przebudowa i remont alejek w Parku Skaryszewskim w Warszawie, wraz z odtworzeniem skupin krzewów