Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Przebudowa i remont alejek w Parku Skaryszewskim w Warszawie, wraz z odtworzeniem skupin krzewów