Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz robót budowlanych | Przebudowa i remont alejek w Parku Skaryszewskim w Warszawie, wraz z odtworzeniem skupin krzewów