Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Przebudowa i remont alejek w Parku Skaryszewskim w Warszawie, wraz z odtworzeniem skupin krzewów