Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia | Przebudowa i remont alejek w Parku Skaryszewskim w Warszawie, wraz z odtworzeniem skupin krzewów