Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia zmiana 15.07.2022 | Renaturyzacja rozety Kanału Piaseczyńskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście