Ogłoszenie o zamówieniu | Renaturyzacja rozety Kanału Piaseczyńskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście