informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES | Renaturyzacja rozety Kanału Piaseczyńskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście