Załącznik nr 8 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Montaż wiązań oraz wykonanie cięć na wybranych drzewach rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy