Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Montaż wiązań oraz wykonanie cięć na wybranych drzewach rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy