Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz urządzeń technicznych | Montaż wiązań oraz wykonanie cięć na wybranych drzewach rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy