Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz usług | Montaż wiązań oraz wykonanie cięć na wybranych drzewach rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy