Załącznik nr 1A do SWZ – wykaz i lokalizacje drzew | Montaż wiązań oraz wykonanie cięć na wybranych drzewach rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy