Załącznik nr 11 do SWZ – kosztorys | Montaż wiązań oraz wykonanie cięć na wybranych drzewach rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy