Załącznik nr 10 do SWZ -wzór umowu | Montaż wiązań oraz wykonanie cięć na wybranych drzewach rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy