zał. nr 3 do umowy (cześć B) | Montaż wiązań oraz wykonanie cięć na wybranych drzewach rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy