informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES | Montaż wiązań oraz wykonanie cięć na wybranych drzewach rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy