ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
05.08.2023 r. | Postępowanie 58/PN/2023

„Do lasku na kole” – ścieżka pieszo-rowerowa Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia, etap 1 i 2.

Share

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-36f8d5d5-248d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Share