Załącznik nr 3C do SWZ – kosztorys część III | Dostawa i posadzenie bylin, roślin cebulowych oraz krzewów na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją