Załącznik nr 2 do SWZ- formularz oferty | Dostawa i posadzenie bylin, roślin cebulowych oraz krzewów na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją