Załącznik nr 1 do SWZ – warunki techniczne realizacji umowy oraz stanardy jakościowe wykonania prac | Dostawa i posadzenie bylin, roślin cebulowych oraz krzewów na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją