informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie | Dostawa i posadzenie bylin, roślin cebulowych oraz krzewów na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją