Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz robót budowlanych 10.06.2021 | Budowa Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie – etap 1