w-iv-a512 | Budowa Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie – etap 1