Ogłoszenie o zamówieniu | Budowa Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie – etap 1