Komunikat nr 6 z dnia 22.06.2021.BES | Budowa Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie – etap 1