Komunikat nr 3 z dnia 16.06.2021.BES | Budowa Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie – etap 1