Komunikat nr 2 z dnia 10.06.2021.BES | Budowa Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie – etap 1