Komunikat nr 1 z dnia 09.06.2021.BES | Budowa Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie – etap 1