Informacja o złożonych ofertach.BES | Budowa Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie – etap 1