załącznik Nr 9 do umowy – wzór karty gwarancji | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie