Załącznik nr 8 do SWZ – formularz ofertowy | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie