Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie