Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie